Ειδικός ποιοτικού ελαιόλαδου  και ιδιοκτήτης της εταιρείας   Greek virgin olive oil “pidima” κ. Σακκάς Γεώργιος δημοσιοποιεί τις γνώσεις του  στην καρτέλα Διατροφολογία Τροφογνωσία, όσο αφορά τα χαρακτηριστικά και κατηγορίες του καλού ελαιόλαδου.