Τι χαρακτηρίζετε Τρόφιμο και τι χαρακτηρίζετε Τροφή .

·         Τρόφιμο είναι  η στερεή ή υγρή ουσία που καταναλώνετε  και χρησιμεύει για την         διατήρηση ζωής ενός ζωντανού οργανισμού με σωματική ύλη. Το τρόφιμο περιέχει         ενέργεια και δομή των ιστών οι οποίοι καταστρέφονται ή  αλλοιώνονται.

·         Τροφή είναι το σύνολο των τροφίμων που χρησιμεύει για αν τρέφεται ένας ζωντανός         οργανισμός με σωματική ύλη.