Μοσχαράκι γάλακτος

Δεν υπερβαίνουν τις δέκα εβδομάδες ζωής και δεν ζυγίζουν παραπάνω απο 150 κιλά. 

Μοσχάρι

μη ευνουχισμένο μέχρι 24 μηνών
 

Δάμαλι,

 μοσχάρι αρσενικό μη ευνουχισμένο άνω τον 24 μηνών

Βόειο,

 αρσενικό ευνουχισμένο βόειδές, περίπου στην ηλικία τον 38 μηνών

Αγελάδα,

 βοειδές, έχει γεννήσει  έστω μια φορά και είναι περίπου 5-10 ετών. 

Μοσχίδα, 

θυλικά αναπτυγμένα που δεν έχουν γεννήσει, είναι μέχρι 42 μηνών.