• Στην καρτέλα "Τεμαχισμός" είναι κατεγεγραμμένο το θέμα τεμαχισμού και διαχωρισμός βόειο μπούτι μόσχου, σύμφωνα με την Γαλλική νομοθεσία σφάγιων. 
  • Στην καρτέλα "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" παρακουλούθηστε εφαρμογές  ΕΦΕΤ απο τον πιστοποιημένο Σεφ  του ΕΦΕΤ.