Αλλοιώσεις γάλακτος

1.       Πικρή / από πιθανά πικρά χόρτα που έχει βοσκίσει το ζώο.

2.       Αλμυρό/ από μαστίτιδα του ζώου.

3.       Κρυσταλοειδή υφή /  λόγου συντήρηση υλικού  σε υψηλή θερμοκρασία.  

4.       Γεύση ψαριού /  λόγου  προσβολή μικροβίων.

5.       Τάγγισμα / αλλοίωση του λίπους του.