Τα χαρακτηριστικά του φρέσκου ψαριού είναι τα εξής

 
 
 
 
 

·         Γεμάτα μάτια γυαλιστερά και διαυγή

·         Το εσωτερικό από τα βράγχια να είναι έντονο κόκκινο  χρώμα, να μυρίζουνε θάλασσα και να είναι σφιχτά εφαρμοσμένα επάνω στο σημείο του             κεφαλιού.

·         Το δέρμα τους να είναι γυαλιστερό υγρό και να μην αφήνει σημάδια γλίτσας στο χέρι μας.  

·         Σφιχτή σάρκα.