Αυτή η τεχνική είναι  μία τεχνική που φανερώνει τόσο την πείρα και δεξιότητα του “Maitre – Meat carver – Trancher, όσο και την υψηλή τάξη γαστρονομίας που εντάσσεται το εστιατόριο.   Με δεξιότητά επεξεργάζεται το ψημένο τεμάχιο “κρεατικό ή ψαρικό”  με απαραίτητη εφαρμογή της διαδικασίας μπροστά στο πελάτη.  Τα κουζινικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την παραπάνω εφαρμογή είναι, μία πιρούνα και ένα μεγάλο μαχαίρι φλιταρίσματος το οποίο συνιστάτε για να κόβει φέτες. Αυτοί η διαδικασία ασφαλώς χρησιμοποιείτε  συνήθως σε γκουρμε εστιατόρια και όχι σε χώρους καθημερινής σίτισης.  Ο εξοπλισμός που χρειάζεται για και χρησιμοποιηθεί  μια τέτοια τεχνική,  είναι ένα ειδικό καροτσάκι αλουμινίου,  στο οποίο εφαρμόζεται το συγκεκριμένο  ξύλο κοπής και  στην  περίμετρό τού διατίθεται  ένα αυλάκι,  για την χρησιμότητα στο να συγκρατεί το  υγρών  στοιχείων κατά την διάρκεια  της τεχνοτροπίας αυτής,  που εκτελείτε στο ψημένο παρασκεύασμα .  Έτσι ο τεμαχισμός του τρόφιμου  σε φέτες γίνεται με μεγαλύτερη ασφάλεια  και επιτυχία στην  εκτέλεση του,  χωρίς να υπάρξει πιθανότητα να λερωθεί κάποιος  από τους πελάτες  που έχουν παραγγείλει  ένα τέτοιο παρασκεύασμα,  κατά την ώρα του τεμαχισμού που  παρακολουθούν όλοι αυτοί την ενέργεια. Επίσης μια χρησιμότητα ακόμη για την συγκεκριμένη επιφάνεια με το αυλάκι που χρησιμοποιούμε  είναι για να μην χαθεί όλοι  η γεύση του παρασκευάσματος  από  τους ζωμούς του.