Έλεγχος  για την φρεσκότητα αυγού.

Έλεγχος  για την φρεσκότητα αυγού.

Το αυγό είναι ένα πολύ ευπαθή προϊόν και για αυτό θα είναι καλό να ξέρουμε και να μπορούμε να τα ξεχωρίζουμε ή να τα ελέγχουμε, πριν την κατανάλωση τους.

Ένα απλό πείραμα  που μπορεί να κάνει  ο καθένας  μας στο σπίτι,  είναι το βύθισμά του σε ένα ποτήρι με νερό.

Το φρέσκο αυγό πάντα είναι ποιο βαρύ, ενώ αντιθέτως όσο περνάνε οι μέρες  η φρεσκότητά  τους αρχίζει και ανεβαίνει όλο και περισσότερο στην επιφάνεια του νερού,  παίρνοντας κατακόρυφη φορά. 

 

φρέσκοαρχίζει και χάνει την υγρασία                     να μην κατααλωθεί

 

 

Σωστός και επαγγελματικός τρόπος ξεχώρισμα κρόκου από το ασπράδι.

Σπάζουμε το αυγό, χτυπώντας  τα αναμεταξύ  τους, βάζοντας το ένα αυγό το οποίο  δεν έχει σπάσει στην παλάμη μας και ανοίγουμε το άλλο.

Ανοίγοντάς  το κρατάμε τον κρόκο μέσα στο ένα κέλυφος μέχρι να αδειάσει το ασπράδι. 

 

-σκευτείτε ότι έχεται πιάσει όλα τα αυγά απο το κέλυφος και σπάτε μετά με αυτό τον τρόπο τα αυγά.

-επίσεις σκευτείτε ότι έχεται να σπάσετε 20τεμ και το κάνετε με αυτών των τρόπο..........

-σκευτείτε ότι έχετεσπάσει ζουλώντας τον κρόκο και έχει σπάσει, με αποτέλεσμα να αφείσετε στο μείγμα με τα ασπράδια και υπολοίματα του κρόκου.

 

 

Σωστός και επαγγελματικός τρόπος ξεχώρισμα κρόκου από το ασπράδι.

Σπάζουμε το αυγό, χτυπώντας  τα αναμεταξύ  τους, βάζοντας το ένα αυγό το οποίο  δεν έχει σπάσει στην παλάμη μας και ανοίγουμε το άλλο.

Ανοίγοντας το κρατάμε τον κρόκο μέσα στο ένα κέλυφος μέχρι να αδειάσει το ασπράδι.