ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
Επωνυμία:   Ονομα/ Επώνυμο:  
Είδος επιχείρησης:   Αριθμός Ταυτότητας:  
Εργοδότης:   Ειδικότητα:  
       
Διεύθυνση:   Διεύθυνση:  
Τηλέφωνο:   Τηλέφωνο:  
E-mail:   E-mail:  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
Έναρξη:    
Λήξη:  
     
Τόπος:  
 
Επιχείρηση:    
ΠΑΡΟΧΕΣ/ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ  
Ημερομηνία πρόσληψης:    
Θέση:  
 
Ημέρες εργασίας/ μήνα:  
 
Ωράριο εργασίας/ ημέρα:  
 
Ημέρες ασφάλισης/ μήνα:  
 
Μισθός/ μήνα:  
 
Άδεια:  
 
Επίδομα άδειας:  
 
Δώρο Πάσχα:  
 
Δώρο Χριστουγέννων:  
 
Διαμονή\ σίτιση  
 
   
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν κατοχύρωση και σε καμία περίπτωση δεν αναιρούνται παρά μόνο έκτακτων αναγκών ή σοβαρών αιτιών.
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
  ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
     
 
  ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
 
     
   
  ΥΠΟΓΡΑΦΗ  
 
 
     
   
 
       

 

Νέα

Δημοσκόπηση

2014-12-14 13:19
Αφήστε το αποτύπωμα σας  κάνοντας “like” στην αρχική σελίδα ή ψηφίζοντας στην αριστερή λίστα "δημοσκόπηση"  ακόμα μπορείτε να καταγράψετε την γνώησας-άποψη σας για την σελίδα  στην καρτέλα “ σχόλια και αφιερώματα”    

Φωτογκαλερί: Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας