Φαινολικά συστατικά του ελληνικού ελαιολάδου

  Πολύς λόγος γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα για τις ευεργετικές 
ιδιότητες του ελληνικού ελαιολάδου και την κατηγορία health claim, βάση 
του ευρωπαϊκού κανονισμού 432/2012. Μια κατηγορία που έχει ιδιαίτερη 
ζήτηση στο εξωτερικό και διαφοροποιεί τα ελληνικά ελαιόλαδα που 
επικαλούνται λόγους υγείας από τα υπόλοιπα των άλλων χωρών. Μια 
διαφοροποίηση όπου τα φαινολικά συστατικά του ελληνικού ελαιολάδου είναι 
στα επίπεδα του ευρωπαϊκού κανονισμού και πολλές είναι αυτές οι 
περιπτώσεις που οι μετρήσεις είναι από 2 έως 6 φορές περισσότερες από το 
όριο που έχει θεσπιστεί.
  Φέτος για πρώτη φορά γίνονται σημαντικές και αξιόλογες κινήσεις για την 
επίσημη ανάδειξη της εν λόγω κατηγορίας, με πρωτεργάτη της επιστημονικής 
κοινότητας τον επίκουρο καθηγητή του τμήματος φαρμακογνωσίας του 
πανεπιστημίου Αθηνών Κ.Μαγιάτη Προκόπη όπου με τη μέθοδο που έχει 
αναπτύξει σε συνεργασία με το κέντρο ελαιολάδου του Πανεπιστημίου της 
Καλιφόρνιας μας δίνει περισσότερες πληροφορίες καθώς μετράει ένα προς 
ένα όλα τα συστατικά που αφορά ο κανονισμός, συμπεριλαμβανομένης και της 
ελεύθερης τυροσόλης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ουδείς ως τώρα έχει 
δημοσιεύσει σε κάποιο επιστημονικό περιοδικό κάτι που να αναιρεί την 
ακρίβεια της μεθόδου του.
  Προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια για την 
ανάδειξη της κατηγορίας health claim καθώς αφορά την παγκόσμια 
διαφοροποίηση μας από τα υπόλοιπα ελαιόλαδα και θα ωφελήσει τους 
παραγωγούς-τυποποιητές καθώς επίσης και την ίδια την πολιτεία που κυρίως 
στις δύσκολες μέρες που όλοι βιώνουμε η αύξηση των εξαγωγών είναι το 
ζητούμενο για τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας. Ας ελπίσουμε 
ότι οι προσπάθειες θα συνεχιστούν κυρίως από το ελληνικό κράτος και η 
συμμετοχή όλων μας προς αυτό τον προσανατολισμό είναι δεδομένη.