Συμπυκνωμένο 

γάλα ονομάζουμε το γάλα το οποίο προκαλείτε συμπύκνωση, με την τεχνική επεξεργασία της εξάτμισης. Η  ποσότητα συμπύκνωσης και εξάτμισης που προκαλείτε από την τεχνική επεξεργασία, είναι 3 προς 1.

Παστεριωμένο γάλα 

ονομάζουμε  το γάλα το οποίο υπέστη θερμική επεξεργασία  συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, με ένα και μοναδικό σκοπό την απαλλαγή από μικροβιακή ύλη, η οποία μειώνει  το χρόνο ζωής σε ένζυμα και  γαλακτοποιητες.   

Αλλοιώσεις φρέσκου γάλακτος.

Πικρό λόγου κατανάλωση του ζώου από πικρά χόρτα .

Αλμυρή γεύση λόγου  μαστίτιδας που  έχει υποστεί  το ζώο.

Τάγγισμα, λόγου αλλοίωση   του λίπους. 

Συμπαγές υφής με μικρούς κόκκους, λόγου συντήρησης υψηλής θερμοκρασίας.

Γεύση  ψαριού λόγου μικροβίων