Η επικίνδυνη κλίμακα θερμοκρασίας τροφίμων είναι ανάμεσα στην χαμηλή  θερμοκρασία των 5 βαθμών, με την μέτρια θερμοκρασία των 60 βαθμών. Η διατήρηση του τροφίμου σε αυτήν την περίοδο είναι επικίνδυνη και απαγορευμένη, καθώς το τρόφιμο μπορεί να βρεθεί σε προσβολή και εν συνέχεια σε ακαταλληλότητα προς χρήση από τον ανθρώπινο οργανισμό.