Τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται με ραγδαίο ρυθμό, όταν βρίσκονται σε περιβάλλων που τα επιτρέπει. Ένα βακτήριο  έχει την δυνατότητα να πολλαπλασιαστή εκατομμύρια φορές όταν είναι σε επιτρεπόμενο και  ευάλωτο περιβάλλον.

Δείτε το παρακάτω πίνακα

ΧΡΟΝΟΣ

Αριθμός βακτηριδίων

1 η ώρα

1

1,20 η ώρα

2

1,40

4

4 η ώρα

512

6 η ώρα

32,768